FANDOM


Article under construction This article is actually in phase of writing. Wait until creator will end work over it.
Polish version

thumb|250px|Flaga wojenna Austro-Węgier, używana również jako flaga na statkach handlowych i w dyplomacji zagranicznej.Austro-Węgry (właściwie: Cesarsko-Królewska Monarchia Austro-Węgierska, po 03.11.1918 Austriackie i Węgierskie Stany Zjednoczone) - monarchia federacyjna składająca się z Cesarstwa Austrii, Królestwa Węgier oraz Bośni będącej kondominium obu państw. Rządziła nią dynastia Habsburgów. W przeciwieństwie do naszego świata Austro-Węgry nie rozpadły się poprzez masowe secesje i przegraną na froncie z Włochami w roku 1918, ale trwały dalej, upadając dopiero w 1933 w wyniku krwawej wojny domowej między Austrią, Słowacją i Bośnią, a Węgrami, Czechami, Słowenią i Chorwacją. Były członkiem Państw Centralnych, a ich stolicami były dwa miasta - austriacki Wiedeń i węgierski Budapeszt. Uwikłani w Wielką Wojnę Światową byli najsłabiej zorganizowanym pod względem militarnym.

Kiedy walczyli z Serbią nie napotkali zbytniego oporu, natomiast walka na Bałkanach z Imperium Brytyjskim oraz na wschodzie z Imperium Rosyjskim i odtworzoną przez nich w 1917 roku Polską nie mieli łatwo. Kraj znalazł się w kryzysie, gdy Bunt w Galicji przerodził się w powstanie celem przyłączenia Krakowa oraz Galicji i Lodomerii do Królestwa Polskiego, tak jak Pomorze i Wielkopolska w Niemczech. Wydarzenie to sprawiło, że w latach 20. XX wieku kraj znalazł się w kryzysie - ciągłe bunty ludności i pacyfikowanie ich oraz niewydolność gospodarki sprawiły, że mocarstwo pomimo swojej niegdysiejszej potęgi zaczęło popadać w coraz większe napięcia, również w kwestii narodowościowej, kiedy to Słowacy wystąpili przeciw Węgrom i dołączyli do czeskiego ruchu narodowego, dwa państwa: Czechy i Słowację, które jednak pozostały w bloku Państw Centralnych czy rumuńska aneksja Transylwanii, co było ciosem w policzek madziarskiego kraju.

Gwoździem do trumny było powstanie Federacji Jugosłowiańskiej, która natychmiast wstąpiła do Ententy, zmienionej w 1928 na Ligę Narodów. Doprowadziło to do abdykacji cesarza Karola, a w następstwie wojny austriacko-węgierskiej oraz licznych konfliktów z Czechami, Słowacją i Federacją, nawet mimo Rozejmu Verduńskiego. Rząd w Wiedniu ogłosił secesję Austrii w 1933, a potem niemiecki Wehrmacht wkroczył do Austrii i Czechosłowacji, okrajając drugich z Sudetów, a pierwszych anektując w ramach Anschlussu do Trzeciej Rzeszy, po tym jak Hitler obalił cesarza i jego rząd, mianując się Wodzem Rzeszy i ustanawiając państwo faszystowskie.

W większości schedę przejęli Węgrzy, ponieważ Kraje Cesarskie rozpadły się na Czechosłowację, Austrię oraz Słowenię, Chorwację i Bośnię, jaka z Serbią, Czarnogórą i Macedonią, która zdobyła niepodległość poprzez wygnanie bułgarskiej armii z tych terenów. Kraje Korony Świętego Stefana ostały się jako 1/3 dawnych Węgier - utrata Słowacji zwanych Górnymi Węgrami i Rusi Zakarpackiej przez buntowników, Siedmiogrodu i Transylwanii na rzecz Rumunii oraz Wojwodiny na rzecz Federacji Jugosłowiańskiej sprawiły, że ciężko było uznać jeszcze Węgry za mocarstwo jakim były Austro-Węgry.