FANDOM


Article under construction This article is actually in phase of writing. Wait until creator will end work over it.
Polish version

Berlin - stolica Niemiec, kraju naczelnego zarówno Państw Centralnych jak i Osi Krajów Radziecko-Faszystowskich, które były opozycją wobec Ententy i Ligi Narodów w trakcie Wielkiej Wojny Światowej. Leżał nad Szprewą, w krainie zwanej Brandenburgią. Obszar ten był wręcz siedzibą dwóch frakcji dążących do niemieckiej dominacji oraz głównym miejscem, z którego frakcja walczyła z kontrolowanymi z Londynu ugrupowaniami dążącymi do zatrzymania ekspansji zarówno Cesarstwa Niemieckiego, Trzeciej Rzeszy Niemieckiej jak i jej sojuszników. Nieustannie bombardowana przez siły alianckie w trakcie Wielkiej Wojny, ciągle jednakże była odbudowywana ze zniszczeń.

W marcu 1950 roku przeprawa za rzekę Odrę udała się siłom polsko-rosyjskim, a siły francusko-brytyjsko-amerykańskie przedarły się do Zagłębia Ruhry. Berlin 19 marca był ledwie 10 km od frontu co rozwścieczyło Hitlera. 20 marca, nad ranem czasu środkowoeuropejskiego rozkazał wystrzelić wszystko co tylko mieli - atomówki, głowice biologiczne, chemikalia oraz taktyczne pociski. Tym samym rozpoczęła się zagłada starego świata, dziś znana jako Dzień Zagłady. Według Mory w jej schronie Berlin ocalał, lecz nie wiadomo czy lider Rzeszy ocalał i czy rząd niemiecki nadal istnieje. Wiadomo natomiast, że podziemia miasta razem z tymi co tam uciekli ocalały, co może świadczyć o istnieniu tam cywilizacji.